ทำความรู้จักกับสมาคมแมวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

น้องแมว

สมาคมแมวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นชมรมของผู้เลี้ยงแมวที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อในการพัฒนาสายพันธุ์แมวเพื่อสนับสนุนการผสมพันธุ์สายพันธุ์แท้ที่มีใบรับรองสายพันธุ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าเหมียวและการผสมพันธุ์แมวที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ผมจะจัดกิจกรรมการประกวดแมวที่ดีที่สุดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพื่อส่งเสริมจุดประสงค์ของสมาคมแมวเรือชมรมผู้เลี้ยงแมว โดยภายในกิจกรรมจะเป็นการเอื้อต่อผู้เพาะพันธุ์และผู้ที่มีความชื่นชอบแมวโอกาสพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องแมว อีกทั้งในงานยังมีการเผยแผ่ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแมวหรือดูแลแมวอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงของการเพาะพันธุ์ พันธุกรรม และยังรวมไปถึงการแต่งคน หรือแม้แต่คุณประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารที่เหมาะสมกับแมว ทำให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมสมาคมหรือกิจกรรมนั้นได้นำความรู้พื้นฐานเหล่านี้กลับไปพัฒนาในการเลี้ยงดูแมวให้ดียิ่งขึ้น แมวในประเทศไทยเองก็มีสายพันธุ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อรองรับสายพันธุ์ ทุกท่านเคยได้ยินคำว่าแมวเพ็ดไทยหรือแมวเพ็ดนอกกันบ้างหรือเปล่าครับ จะให้อธิบายจะสามารถขยายได้ดังนี้ แมวเพ็ดไทย คือแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมแมวในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งแมวที่เกิดในไทย หรืออาจจะเป็นแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจดทะเบียนเพื่อผสมกับแมวเพ็ดไทยก็เป็นได้เช่นกัน ส่วนแมวเพ็ดนอก ก็คือแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนกับสมาคมแมวของต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแมว1 ตัวจะต้องมีใบเพ็ดได้เพียงของสมาคมเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น ทำให้ผู้เลี้ยงจึงจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าต้องการให้เจ้าเหมียวขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนกับสมาคมใด ฉะนั้นแล้ววานนี้ผมมีสมาคมแมวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมาให้ทุกท่านกัน ดังนี้ CFA CFA (The Cat Fanciers’ Association) สมาคมแมวนี่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกจัดตั้งแต่ปี 1906 ซึ่งสมาคมนี้ถือเป็นสมาคมผู้เลี้ยงแมวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมจนถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากในประเทศไทยได้รับความนิยมสูงสุดและยังเป็นที่แห่งแรกของกลุ่มผู้เลี้ยงแมวในประเทศที่ทำการขอจดทะเบียน CFA โดยสมาคมนี้ถือเป็นสมาคมที่มีความเข้มงวดอย่างมากในเรื่องของการบรีดและจัดสายพันธุ์แมวมากที่สุด ปัจจุบันนั้นมีสายพันธุ์แมวที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน 42 สายพันธุ์ โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งแมวขนยาวและขนสั้น ซึ่งในแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการแบ่งหลักเกณฑ์หรือกำหนดที่แตกต่างกันออกไป WCF WCF (The World Cat Federation) องค์กรนี้เป็นสมาคมแมวที่มีเครือข่ายการทำงานทั่วโลกของยุโรป โดยมีสมาคมมากกว่า 374 แห่งทั่วโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เยอรมนี สมาคมนี้ถือเป็น หนึ่ง ใน […]