ความเป็นมาของนักล่าแห่งป่าสู่แมวเหมียวสุดคิวท์

แมวเหมียวสุดคิวท์

สารบัญ

แมวถือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่อาศัยและมีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์มาอย่างยาวนานจนปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแมวมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยจริงๆ แต่กว่าที่แมวจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ตามบ้านเรือน จนไปถึงแมวจรที่เราพบเห็นทั่วไปตามท้องถนน ริมกำแพง หรือแม้แต่ตามตลาดอย่างทุกวันนี้ก็ตาม และหากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของแมวแล้วต้องย้อนกลับไปจนถึงการค้นพบหลักฐานความผูกพันระหว่างแมวป่าที่ค่อย ขยับเข้ามากลมกลืนกับสังคมการเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างช้าๆ ตั้งแต่เมื่อ 9,500 ปีก่อน

โดยจากการตรวจสอบดีเอ็นเอแมวบ้านพบว่า พันธุกรรมของแมวบ้านที่เรารู้จักทั่วไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษที่มาจากแมวป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งแมวป่าในอดีตที่เป็นบรรพบุรุษมีอยู่ที่ 2 สายพันธุ์คือ แมวโรมาเนียที่พบเห็นได้มากในอียิปต์ และแมวป่าแอฟริกาในยุคใหม่

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแมวเกิดขึ้นในยุคที่มนุษย์กำลังเริ่มลงหลักปักฐานเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกิดมาเป็นแหล่งอารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ โดยมีการดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และเมื่อมีมนุษย์อาศัยอยู่ก็ต้องมีอาหาร ทำให้เหล่าแมวป่าบริเวณนั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆ เพื่อกินสัตว์ตัวเล็กๆ พวกหนูหรือจำพวกสัตว์ฟันแทะ ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของพืชผลทางเกษตรของมนุษย์ ฉะนั้นแมวป่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆ จึงเป็นการอยู่ในรูปแบบพึ่งพาอาศัยกัน

ความเป็นมาของนักล่าแห่งป่าสู่แมวเหมียวสุดคิวท์ 1

หลังจากนั้นแมวป่าก็มีวิวัฒนาการในการปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่กับมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ทำให้มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันเกิดขึ้น ซึ่งด้วยเหตุผลนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะตามหลักชีววิทยา ได้เกิดมาเป็นแมวสายพันธุ์ “Domestic Shorthair” หรือแมวบ้านที่เราเห็นทั่วไปในปัจจุบัน และกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ในที่สุด

จากนั้นแมวก็ได้ติดตามมนุษย์ไปทั่วทุกทวีปในช่วงยุคบุกเบิกอาณานิคมเพื่อช่วยควบคุมสัตว์จำพวกฟันแทะที่มากัดกินพืชผลต่างๆ จากการเดินทางบนเรือ มาบนพื้นดินก็ได้มีการแพร่พันธุ์ขยายมาเรื่อยๆ จนมีแมวบ้านกระจายอยู่ทั่วโลกอย่างที่เราเห็น

และหลังจากที่แมวได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยง แม้แมวบ้านจะมีลักษณะต่างจากแมวป่าไม่มากนัก แต่มนุษย์ก็ได้สังเกตเห็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแมวบางตัว ทำให้จึงได้มีการผสมพันธุ์แมวเพื่อดึงเอาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละตัวออกมา จึงเป็นสาเหตุของการเกิดแมวสายพันธุ์ต่างๆ ขึ้น

ความเป็นมาของนักล่าแห่งป่าสู่แมวเหมียวสุดคิวท์ 2

แมวมากกว่า 30 สายพันธุ์มีความแตกต่างกันออกไปทั้งสี รูปร่าง ลักษณะ และแม้แต่ความยาวและสั้นของขนก็เช่นกัน โดยจะแบ่งแมวออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ แมวขนสั้น (shorthaired cats) และแมวขนยาว (longhaired cats) และหลังจากการผสมพันธุ์ออกมาแล้วก็ได้มีการตั้งชื่อเรียกตามถิ่นกำเนิดเพื่อแสดงถึงภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆ เช่น แมวบริติช แมวเปอร์เซีย ชอร์ตแฮร์ เป็นต้น

และจากความผูกพันระหว่างแมวและมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณทำให้แต่ละพื้นที่หรือแต่ละชนชาติมีความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น คนอียิปต์ที่เป็นชนชาติแรกที่นำแมวมาเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ของเทพเจ้าจนมีการทำมัมมี่ของแมวที่ตายแล้ว และมีกฎหมายกำหนดอีกว่าหากใครฆ่าหรือทำร้ายแมวจะได้รับโทษอย่างหนัก และเมื่อขยับมาใกล้เราในแถบเอเชียเช่น จีนมีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์นำโชค เนื่องจากสมัยก่อนการจะเลี้ยงแมวได้มักเกิดขึ้นจากความบังเอิญที่มีแมวเข้ามาอาศัยในบ้าน ทำให้มีความเชื่อว่าแมวจะเลือกอาศัยอยู่บ้านที่พอใจเท่านั้นจึงทำให้เจ้าของบ้านได้รับโชคไปด้วย

และสำหรับประเทศไทยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งไทยเริ่มมีการเลี้ยงแมวในยุคสุโขทัย โดยเริ่มแรกก็เป็นเลี้ยงเพื่อจับหนูในนาในไร่เท่านั้น แต่ในบางพื้นที่ก็ใช้แมวในการทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแห่นางแมวเพื่อเป็นการขอฝน และได้มีตำราบอกชัดเจนถึงคุณและโทษของแมวสายพันธุ์ต่างๆ ในสมัยก่อนอีกด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรแมวไทยหลากหลายชนิดก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ทำให้เป็นอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยทีเดียว

ความเป็นมาของนักล่าแห่งป่าสู่แมวเหมียวสุดคิวท์ 3

ด้วยเหตุผลความเชื่อที่กล่าวไปข้างต้นนี้ทั้งประโยชน์ในการกำจัดศัตรูพืชอย่างหนูหรือสัตว์ฟันแทะ ไปจนถึงการเลี้ยงเพื่อความสิริมงคลในบ้านและใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ทำให้เกิดธุรกิจซื้อขายแมวมาตั้งแต่อดีต แต่เมื่อเวลาเดินทางมาถึงปัจจุบันแมวไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์เหล่านั้นและไม่ได้ทำงานหนักแล้ว แต่ความนิยมก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความน่ารัก น่าเอ็นดู และขี้อ้อนของแมวทำให้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่ไม่ว่าใครก็ชอบและรักแมว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน ทำอาชีพอะไรการมีแมวอยู่ข้างกายคุณสักตัวจะช่วยลดความเครียดของคุณได้มาก และเนื่องจากแมวยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย และไม่ต้องการพื้นที่เยอะซึ่งเหมาะสำหรับยุคสมัยนี้จึงทำให้คนในปัจจุบันเลือกเลี้ยงแมวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้มนุษย์กลายมาเป็นทาสแมวอย่างในปัจจุบันนี้ 

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสัตว์เลี้ยงแนวหน้าในประเทศไทย