ทำความรู้จักกับสมาคมแมวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

น้องแมว

สารบัญ

สมาคมแมวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นชมรมของผู้เลี้ยงแมวที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อในการพัฒนาสายพันธุ์แมวเพื่อสนับสนุนการผสมพันธุ์สายพันธุ์แท้ที่มีใบรับรองสายพันธุ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าเหมียวและการผสมพันธุ์แมวที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ผมจะจัดกิจกรรมการประกวดแมวที่ดีที่สุดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพื่อส่งเสริมจุดประสงค์ของสมาคมแมวเรือชมรมผู้เลี้ยงแมว

โดยภายในกิจกรรมจะเป็นการเอื้อต่อผู้เพาะพันธุ์และผู้ที่มีความชื่นชอบแมวโอกาสพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องแมว อีกทั้งในงานยังมีการเผยแผ่ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแมวหรือดูแลแมวอย่างถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงของการเพาะพันธุ์ พันธุกรรม และยังรวมไปถึงการแต่งคน หรือแม้แต่คุณประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารที่เหมาะสมกับแมว ทำให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมสมาคมหรือกิจกรรมนั้นได้นำความรู้พื้นฐานเหล่านี้กลับไปพัฒนาในการเลี้ยงดูแมวให้ดียิ่งขึ้น

แมวในประเทศไทยเองก็มีสายพันธุ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อรองรับสายพันธุ์ ทุกท่านเคยได้ยินคำว่าแมวเพ็ดไทยหรือแมวเพ็ดนอกกันบ้างหรือเปล่าครับ จะให้อธิบายจะสามารถขยายได้ดังนี้ แมวเพ็ดไทย คือแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมแมวในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งแมวที่เกิดในไทย หรืออาจจะเป็นแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจดทะเบียนเพื่อผสมกับแมวเพ็ดไทยก็เป็นได้เช่นกัน ส่วนแมวเพ็ดนอก ก็คือแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนกับสมาคมแมวของต่างประเทศ

แต่อย่างไรก็ตามแมว1 ตัวจะต้องมีใบเพ็ดได้เพียงของสมาคมเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น ทำให้ผู้เลี้ยงจึงจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าต้องการให้เจ้าเหมียวขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนกับสมาคมใด ฉะนั้นแล้ววานนี้ผมมีสมาคมแมวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมาให้ทุกท่านกัน ดังนี้

CFA

CFA

CFA (The Cat Fanciers’ Association) สมาคมแมวนี่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกจัดตั้งแต่ปี 1906 ซึ่งสมาคมนี้ถือเป็นสมาคมผู้เลี้ยงแมวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมจนถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากในประเทศไทยได้รับความนิยมสูงสุดและยังเป็นที่แห่งแรกของกลุ่มผู้เลี้ยงแมวในประเทศที่ทำการขอจดทะเบียน CFA

โดยสมาคมนี้ถือเป็นสมาคมที่มีความเข้มงวดอย่างมากในเรื่องของการบรีดและจัดสายพันธุ์แมวมากที่สุด ปัจจุบันนั้นมีสายพันธุ์แมวที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน 42 สายพันธุ์ โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งแมวขนยาวและขนสั้น ซึ่งในแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการแบ่งหลักเกณฑ์หรือกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

WCF

WCF

WCF (The World Cat Federation) องค์กรนี้เป็นสมาคมแมวที่มีเครือข่ายการทำงานทั่วโลกของยุโรป โดยมีสมาคมมากกว่า 374 แห่งทั่วโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เยอรมนี สมาคมนี้ถือเป็น หนึ่ง ใน 9 สหพันธ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องการควบคุมมาตรฐานเรื่องแมว อีกทั้งยังเป็นสถาบันในเรื่องของการควบคุมสุขภาพแมวในสายพันธุ์ต่างๆ

และเมื่อสมาคมมุ่งเน้นสนับสนุนให้เลี้ยงแมวประดุจดั่งคนในครอบครัวอย่างที่กล่าวไปตอนแรก ทำให้สมาคมมีกฎระเบียบอยู่ 3 ข้อ อย่างแรกคือแมวเพศเมียมีลูกได้ไม่เกิน 2 ครกในรอบ 12 เดือน และลูกแมวทุกตัวที่ได้รับใบเพ็ดจะไม่สามารถนำไปขยายพันธุ์ราคาขายในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากบนใบเพ็ดจะเขียนระบุชัดเจนว่า “NOT FOR BREED” ซึ่งข้อความนี้หมายความว่าไม่อนุญาตให้ทำการผสมพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ แม้จะมีลูกรุ่นต่อมาก็จะไม่สามารถขอเอกสารรับรองได้

TICA

TICA

TICA (The International Cat Association) สมาคมนี้ถือเป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่จากฝั่งอเมริกาที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นสมาคมที่จดทะเบียนแมวพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตนสมาคมสามารถจดทะเบียนแมวได้แทบจะทุกสายพันธุ์เลยครับ

โดยยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์เบงกอลและมันช์กิ้นที่ไม่ได้รับการยอมรับจาก CFA แต่ก็สามารถยอมรับได้จากที่นี่ นอกจากนี้ยังมีการยอมรับสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเข้าพิจารณาอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถนำแมวบ้านเข้าจดทะเบียนรับรองได้โดยสามารถทำได้เหมือนกับแมวพันธุ์อื่นๆ ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเพื่อเก็บคะแนนหรือรับตำแหน่ง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม แต่สมาคมฯนี้ก็ยังยึดถือในเรื่องของสายพันธุ์แท้อยู่เช่นกัน

แม้ความนิยมของสมาคมนี้ในประเทศไทยยังถือว่าใหม่มากนัก เนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวดในประเทศไทยหรือแม้แต่กลุ่มอาเซียนเลย แต่ในระดับนานาชาติก็ถือว่าตีคู่มากับ CFA เลยทีเดียว

CFCT

CFCT

CFCT (Cat Fancire’s Club of Thailand) หรือเรียกว่าชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 โดยเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่รักและชื่นชอบแมวในประเทศไทย ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาการเลี้ยงแมวและทำการเพาะพันธุ์แมวอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์ โดยสมาคมนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแมวโลกอย่าง CFA อีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นก็เพื่อเพ็ดดีกรีที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากสมาคมแมวโลก นอกจากนี้ยังเพื่อเผยแพร่สายพันธุ์แมวไทยโบราณให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ อีกทั้งยังรวมไปถึงการพัฒนาในการขยายพันธุ์ของแมวสายพันธุ์ต่างชาติที่ต้องนำเข้ามาเพื่อให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติจนสามารถขายส่งออกนอกประเทศได้ เช่นเมื่อมีผู้ที่ต้องการเลี้ยงแมวต่างประเทศจะได้ไม่ต้องนำเข้าเพื่อเป็นการลดจำนวนการนำเข้าแมวจากต่างประเทศโดยไม่ให้เสียสมดุลทางการค้า 

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสัตว์เลี้ยงแนวหน้าในประเทศไทย