ตรวจสัญญาณสุขภาพจาก “อึของสุนัข”

ตรวจสัญญาณสุขภาพจาก อึของสุนัข

สารบัญ

การตรวจสุขภาพข้างต้นของสุนัขนั้นสามารถทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากตาหรือปาก และอีกสิ่งคลองสุนัขที่สามารถบอกสัญญาณถึงสุขภาพได้เช่นกันว่าเขามีสุขภาพดีหรือไม่ก็คืออึของสุนัขนั้นเอง

สุนัขนั้นสามารถบอกเราได้ถึงสุขภาพของน้องหมาได้หลากหลาย โดยเฉพาะอาการหรือโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอึที่ดีนั้นก็จะสามารถสังเกตได้จากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง กลิ่น ปริมาณและสีของอึนั่นเอง ดังนั้นวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาช่วยกันเช็กสัญญาณง่ายๆ จากอึของสุนัขกันดีกว่าครับว่าสุนัขที่บ้านของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือไม่

การสังเกตจาก “อึ” ของสุนัข

การสังเกตจาก “อึ” ของสุนัข

1. รูปร่าง

รูปร่างของอึนั้นนอกจากจะมีปริมาณของน้ำเป็นส่วนประกอบแล้ว เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีภายในอึด้วย เนื่องจากถึงแม้ว่าอึจะมีปริมาณน้ำที่เท่ากัน แต่ในขณะเดียวกันกากใยภายในอึก็จะมีปริมาณที่ต่างกันนั่นเอง

ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อึของสุนัขมีรูปร่างที่ต่างกัน โดยอึที่ดีจะต้องเป็นก้อน ไม่เลอะเทอะ และสามารถเก็บได้ง่าย แต่หากอึของสุนัขมีลักษณะนิ่ม เหลวเป็นน้ำ หรือแม้แต่เป็นก้อนแข็งจนเกินไป สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติภายในร่างกายของสุนัขได้เช่นกัน

2. ความเหลว

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าภายในอึนั้นมีปริมาณน้ำเป็นส่วนประกอบ โดยหากมีปริมาณน้ำมากก็อาจจะทำให้อึของสุนัขนั้นเลวนั่นเอง ซึ่งความเลวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมดุลของการดูดซึมน้ำของลำไส้และรวมไปจนถึงความสามารถในการเก็บน้ำในลำไส้ของสุนัข ดังนั้นส่วนประกอบของอาหารและความสามารถในการย่อยรวมไปจนถึงการดูดซึมของสุนัขแต่ละตัวซึ่งมีผลต่อความเลวของอึ

ซึ่งโดยปกติแล้วอึของสุนัขข่วนมีความชื้นที่ประมาณ 58% ถึง 72% หรือเป็นก้อนอึที่ดีซึ่งต้องไม่แข็งจนเกินไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในอึเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารภายในสุนัขได้ ฉะนั้นเราจึงต้องดูในเรื่องของรูปร่างของอึควบคู่กันไป

3. ปริมาณ

ปริมาณของอึถือเป็นอีกสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพทางเดินอาหารของสุนัขได้ และอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าปริมาณน้ำถือเป็น หนึ่ง ในส่วนประกอบของอึ ซึ่งยังรวมไปถึงแบคทีเรียในลำไส้ และส่วนประกอบในอาหารอื่นๆ ที่ไม่สามารถย่อยได้

ฉะนั้นหากผู้เลี้ยงให้อาหารที่ย่อยได้น้อยหรือไม่มีคุณภาพแก่สุนัขก็จะทำให้อาหารที่ย่อยไม่ได้รื้อสิ่งตกค้างเหล่านี้ยังคงค้างอยู่ในทางเดินอาหารและสุดท้ายก็จะออกมาพร้อมอึ และผู้เลี้ยงก็จะเห็นว่าปริมาณของอึที่สุนัขถ่ายออกมานั้นมีปริมาณที่มากขึ้นนั่นเอง

4. กลิ่น

กลิ่นของอึนั้นเกิดจากสารระเหยต่างๆ ภายในอึที่ระเหยออกมาหลังจากที่สุนัขได้ทำการถ่ายออกมาแล้ว ซึ่งสารระเหยเหล่านี้ก็จะมักจะถูกสร้างโดยแบคทีเรียภายในลำไส้ ซึ่งโดยปกติแล้วอึของสุนัขควรจะมีกลิ่นกลางๆ ที่ไม่แรงจนเกินไป

แต่หากอึของสุนัขส่งกลิ่นแรงมากนั่นก็หมายความว่าโปรตีนในอาหารที่ผู้เลี้ยงนั้นให้มีคุณภาพที่ไม่ดีนัก และส่งผลให้มีการหมักในลำไส้สูง หรือปาร์เกต์เป็นไปได้ที่สุนัขอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการย่อยอาหารซึ่งสิ่งนี้ก็จะส่งผลให้อึมีกลิ่นแรงเช่นเดียวกันครับ

5. สี

ส่วนหนึ่งสีของอึนั้นเกิดจากส่วนประกอบของอาหารรวมไปจนถึงเกิดจากการทำงานของแบคทีเรียจึงทำให้เกิดสารสีหนึ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากสุนัขกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบสูงก็จะส่งผลให้สีของอึนั้นเป็นสีเข้ม แต่ในทางกลับกันหากสุนัขกินอาหารที่มีโปรตีนจากพืชสูงก็จะส่งผลให้อึมีสีที่อ่อนกว่า

แต่หากเมื่อไหร่ที่ผู้เลี้ยงสังเกตอึของสุนัขแล้วพบว่ามีสีเลือดปนหรือเป็นสีดำเข้มก็สามารถบ่งบอกได้ว่าสุนัขนั้นอยู่ในภาวะเลือดออกภายในทางเดินอาหาร และหากพบว่าสุนัขมีอึเป็นสีซีดหรือสีเทานั่นหมายถึงว่าสุนัขกำลังมีปัญหาเรื่องการผลิตน้ำดีอยู่นั่นเอง

6. ความถี่

อีกสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายก็คือความถี่ในการถ่ายอึครับ ซึ่งโดยปกติสุนัขควรจะถ่ายวันละ หนึ่ง ครั้งหรือวันเว้นวัน แต่หากไม่ถ่าย ถ่ายยาก ฤทัยน้อยกว่าปกติอย่างเช่น 3 ถึง 4 วันครั้ง สิ่งนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าสุนัขกำลังอยู่ในภาวะปัญหาท้องผูก แต่ในขณะเดียวกันหากมีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายบ่อยครั้งก็สามารถบ่งบอกได้ว่าสุนัขกำลังมีปัญหาท้องเสียนั่นเองครับ

สรุป

อึของสุนัข

ดังนั้นหากต้องการที่จะดูแลหรือเอาใจใส่สุนัขที่เรารัก การสังเกตอึของสุนัขก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมันสามารถบอกได้ว่าเราให้อาหารที่เหมาะสมกับสุนัขของเราหรือไม่ ซึ่งผมสรุปแบบสั้นๆ ได้ดังนี้ครับ

– อึปรกติ: จะมีลักษณะเป็นก้อน ไม่แข็งและไม่เหลวจนเป็นน้ำ ซึ่งโดยปกติจะอึวันละ 1 ถึง 2 ครั้ง และสีของอึที่ออกมาก็จะขึ้นอยู่กับอาหารที่สุนัขรับประทาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเขียว

– อึเหลวเป็นไขสีเทาๆ: แสดงว่าสุนัขกำลังมีปัญหาเรื่องการท้องผูก ซึ่งสิ่งนี้อาจจะมีผลมาจากนิสัยที่หงุดหงิดของสุนัขและเกิดจากความเครียดของสุนัขนั้นเองครับ

– เป็นเลือดสดๆ และมีอาการเบ่งมากร่วมด้วย: สิ่งนี้แสดงว่าสุนัขของเรากำลังมีปัญหาที่ลำไส้ ทวารหนัก หรือเกิดจากที่มีวัตถุแปลกปลอมที่สุนัขเผลอเคี้ยวกลืนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกกระดูกไก่ เศษไม้ หรืออาจจะเกิดการอักเสบที่ถุงก้นได้

– อึเป็นมูกขาวหรือเป็นมูกเลือด: ซึ่งเมื่ออึแบบนี้ก็อาจมีอาการร่วม และโดยปกติหากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าสุนัขกำลังมีอาการอักเสบที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้นั่นเอง

– อึออกมาเป็นเลือดสดๆ: สิ่งนี้กำลังบ่งบอกว่ามีการอักเสบหรือมีแผลที่ลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักของสุนัข

– อึเป็นสีดำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: สิ่งนี้กำลังบ่งบอกว่ามีเลือดออกในลำไส้เล็กส่วนต้น รึอีกสาเหตุอาจเกิดจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กมากจนเกินไป หรืออาจจะเกิดจากยาที่สุนัขกำลังกินอยู่ก็เป็นได้

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสัตว์เลี้ยงแนวหน้าในประเทศไทย